BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS

Sunday, August 22, 2010

Definisi Komunikasi

Pengenalan
Menurut Lewis et.al (2001) terdapat banyak sebab mengapa pengurusan berkomunikasi. Antaranya adalah untuk memotivasi, memaklum, mengawal dan memuaskan keperluan-keperluan sosial. Komunikasi berbentuk motivasi ialah bertujuan mendorong pekerja dan haruslah direka bentuk supaya dapat mempengaruhi pekerja ke arah pencapaian matlamat organisasi.Komunikasi makluman pula, menyediakan fakta dan data untuk digunakan bagi membuat keputusan ke arah pencapaian objektif yang ditetapkan.Manakala komunikasi sebagai fungsi kawalan akan menyelaras dan menyatupadu karja dan tugas penyimpanan rekod supaya ianya kemas dan teratur. Pengurus juga berkomunikasi bagi memenuhi keperluan sosial interaksi yang tidak melibatkan tugas dan emosi.Sebagai contoh, pekerja perlu bercakap bukan sahajaberkaitan tugas teetapi juga hal-hal berkaitan sukan, cuaca, hiburan, politik dan sebagainya. walaupun komunikasi ini tidak memberi kesan secara langsung kepada prestasi kerja dalam organisasi namun ia boleh mempengaruhi perasaan pekerja tentang keadaan tempat kerja dan hubungan mereka dengan rakan sekerja yang lain.