BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS

Saturday, September 25, 2010

Model-Model Komunikasi

Model Komunikasi :

 • Model Lasswell (1948)
 • Model Osgood (1954)
 • Model Schramm (1954)
 • Model Newcomd Symmentry (1953)


Model Lasswell : Model awal dalam komunikasi dikemukakan oleh Lasswell (1945) yang mengandungi :

 • Siapa
 • Berkata apa
 • Melalui Saluran apa
 • Kepada Siapa
 • Dengan kesan apa

Model Osgood :


 • Osgood (1954) membuat pengubahsuaian dari model Shahon dan Weaver, membentuk model komunikasi yang boleh diaplikasi dalam kejuruteraan.
 • Meletakkan peranan penerima dan penyalur maklumat seorang dan mengambilkira maksud simbol. 

Model Schramm :

 1. Tidak banyak beza dengan model Osgood dam mempunyai model-model tertentu :                           
 • Model pertama : Komunikasi sebagai interaksi antara dua pihak.
 • Model kedua : Memperkenalkan komunikasi yang berkesan berlaku apabila dikongsi bersama.
 • Model ketiga :  Interaksi antara kedua pihak dalam enkod, dekod, menyalur dan menerima isyarat.

Model Symmentry :

 • Komunikasi sebagai saspek psikologi sosial berkaitan interaksi antara manusia
 • Model yang mudah mengandaikan bahawa induvidu A menyalurkan maklumat kepada induvid B tentang sesuatu, X. Ia juga mempunyai koordinasi tertentu.

0 comments: